Biznes

Blog

02
kwi

Zdjęcia z powietrza

Sztuka kinematograficzna dynamicznie rozwijała się i rozwija. Stulecie istnienia tej X Muzy jest czas naszpikowanym przeróżnymi koncepcjami. Niesłychanie z trudem przedstawiać i katalogować typy i gatunki filmowe rodzaju filmy z drona. W filmie jednym z głównych elementów królujących jest korespondencja sztuk. Genologiczne rozbiory filmowe nie są najmniej chybione. Pierwszym i fundamentalnym rozróżnieniem w filmie jest stosunek do realności. Wyodrębnić wolno tutaj dwie perspektywy odbiorcze. Jedna jest fikcją. Druga nawiązuje do zasady mimesis. Ma jak najwierniej odtworzyć rzeczywistość. Wyróżnić w takim razie można dwa bazowe rodzaje: film fabularny i film dokumentalny – wypróbuj zdjęcia z powietrza a też zdjęcia z lotu ptaka. Film fabularny w dużej mierze korzysta z beneficjów fantazji. Nie znaczy to, że zakłada tworzenie niemożliwych, nieistniejących globów. Jego kluczową zasadą jest zasad nie tyle prawdziwości, co prawdopodobieństwa. Ma prawo pomijać rzeczywistość. Film dokumentalny dąży do zdobycia prawdziwości. Poszukuje jej. To nią właśnie się posługuje. Jest wyczulony na rzeczywistość.

Comments are closed.