Biznes

Blog

18
lut

Notariusz Katowice

Kancelaria AdwokackaZawód rejenta słusznie uważany jest za jeden z najbardziej godnych zaufania oraz prestiżowych. Ze względu na ogromną wagę aktów, jakimi się opiekuje, nad przedstawicielami tego zawodu ciąży mnóstwo zobowiązań, są oni także poddawani wielu kontrolom – bezpośredni nadzór nad ich pracą sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Na pewno notariusz katowice najczęściej kojarzony jest przede wszystkim z wpisami do ksiąg wieczystych, dlatego też każdy nabywający bądź też pozbywający się nieruchomości musi odwiedzić jego biuro – owego wpisu może wszak dokonać jedynie notariusz. Oprócz tego, wiele pozostałych dokumentów moc ustawową posiada jedynie w tym wypadku, kiedy widnieje na nich pieczęć rejenta – chodzi w tym momencie pomiędzy innymi o testamenty, umowy pomiędzy wspólnikami biznesowymi oraz małżonkami – również te w których mowa o podziału zgromadzonego wspólnie majątku. Rejent sprawuje także opiekę nad dwoma stronami połączonymi papierami wartościowymi, takimi jak czeki czy obligacje – dba o to, by ich interesy były reprezentowane w równym stopniu.

Comments are closed.