Biznes

Blog

24
sie

Apple

Wszelkie produkty zakupione przez człowieka podlegają gwarancji. Wszelcy użytkownicy produktów Apple są w stanie skorzystać z usług oferowanych przez serwis apple. Producent ten zastrzega sobie jednoroczną gwarancję na własne towary od dnia zakupu. Wszystkie koszty, jakie temu akompaniują są gratisowe. Naprawa Apple odbywa się po wcześniejszym na ogół telefonicznym zameldowaniu do serwisu usterki lub do autoryzowanego dostawy usług w kraju. Takich punktów jest dość dużo w Polsce i są one umiejscowione przede wszystkim w ogromnych miastach. Jak przy obsłudze jakiejkolwiek gwarancji u wszelkich dostawców produktów bądź usług, nie jedynie u Apple, ma obowiązek być usterka wypróbowana oraz czy też uznana do naprawy gwarancyjnej albo odrzucona. Umowa z firmą mówi, jakie usterki są uznawane a jakie odrzucane. Wiadome jest, że jeśli uszkodzenie powstaje z winy użytkownika to gwarancja nie pokrywa kosztów naprawy. W takich przypadkach punkt serwisowy kontaktuje się z daną jednostką i informuje o potencjalnych kosztach naprawy głoszonego przez niego sprzętu oraz czeka na decyzję lub naprawiać czy nie.

Comments are closed.